O bijeloj knjizi

„Bijela knjiga" je najznačajniji pisani dokument/produkt VSI. „Bijela knjiga" je periodična publikacija nastala od strane članova VSI-a kroz njihovo aktivno sudjelovanje u radnim grupama te zahvaljujući njihovim savjetodavnim radnim sastancima sa predstavnicima odgovarajućih ministarstava, vladinih i nevladinih organizacija, koji su omogućili da problemi, mišljenja i preporuke stranih investitora u BiH budu artikulisani u ovoj publikaciji.


Cilj ,,Bijele knjige" je eliminisati nepotrebne prepreke i omogućiti lakše poslovanje u BiH, te samim tim omogućiti i veći priliv investicija u BiH.

„Bijela knjiga" je doprinijela utemeljenju VSI kao legitimnog predstavnika stranih investitora u BiH, kao i glavnog partnera i sagovornika sa predstavnicima vlasti i institucija, te nevladinih organizacija nadležnih za razvoj ekonomije i privlačenje stranih investicija.
 • Sarajevo City Center
 • Carmeuse
 • manpowergroup
 • infobip
 • VIA MEDIA
 • Saga NFG d.o.o.
 • SHAD Invest
 • Philip Morris
 • GOPA Worldwide Consultants
 • EFT
 • Phoenix
 • Sisecam
 • WOLF THEISS
 • Hold INA
 • CMS-RRH
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • Natron - hayat
 • ALBA
 • Hotel Bristol
 • Dimitrijević & Partners
 • Marbo
 • Meggle
 • Eco Energy
 • MOP
 • McCann
 • Hypo Aple Adria
 • Arcelor Mittal
 • SR Investment
 • SHP Celex
 • Studen Holding (Bimal)
 • ProCredit Bank
 • Maric And Co
 • Bosnaplod
 • Mtel
 • JTI
 • British American Tobacco
 • Kakanj cement
 • Gazprom
 • FCL
 • Volkswagen
 • UniCredit Bank
 • Raiffeisen Bank
 • Coca-Cola HBC Adria
 • Eastern Mining
 • LRC
 • Violeta
 • PWC
 • Mastercard
 • SKF
 • Telemach
 • Messer
 • DDC
 • Aljazeera Balkans
 • Bosna Bank Internations
 • Network
 • Sparkasse
 • YTONG
 • hepok
 • Europian Bank
 • AL Shiddi
 • Karanovic/partners