Međunarodna konferencija 'Konkurentnost regionalnog tržišta, značaju statistike i inovacija'

O bijeloj knjizi

„Bijela knjiga" je najznačajniji pisani dokument/produkt VSI. „Bijela knjiga" je periodična publikacija nastala od strane članova VSI-a kroz njihovo aktivno sudjelovanje u radnim grupama te zahvaljujući njihovim savjetodavnim radnim sastancima sa predstavnicima odgovarajućih ministarstava, vladinih i nevladinih organizacija, koji su omogućili da problemi, mišljenja i preporuke stranih investitora u BiH budu artikulisani u ovoj publikaciji.


Cilj ,,Bijele knjige" je eliminisati nepotrebne prepreke i omogućiti lakše poslovanje u BiH, te samim tim omogućiti i veći priliv investicija u BiH.

„Bijela knjiga" je doprinijela utemeljenju VSI kao legitimnog predstavnika stranih investitora u BiH, kao i glavnog partnera i sagovornika sa predstavnicima vlasti i institucija, te nevladinih organizacija nadležnih za razvoj ekonomije i privlačenje stranih investicija.
 • Nsoft
 • Volkswagen
 • Raiffeisen Bank
 • WOLF THEISS
 • Sparkasse
 • CMS-RRH
 • Blicnet
 • Saga NFG d.o.o.
 • Hold INA
 • Imperial Tobacco
 • VIA MEDIA
 • SKF
 • Heta Asset Resolution
 • Eco Energy
 • Bosna Bank Internations
 • Aljazeera Balkans
 • Messer
 • Imo Junior
 • Energo Petrol
 • Sarajevo City Center
 • SEBBA
 • DELOITTE
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • Mastercard
 • Network
 • JTI
 • Philip Morris
 • MOP
 • Phoenix
 • Studen Holding (Bimal)
 • Mtel
 • Cengiz
 • McCann
 • Coca-Cola HBC Adria
 • EFT
 • Telemach
 • Jami
 • SR Investment
 • ALBA
 • Kakanj cement
 • Arcelor Mittal
 • Maric And Co
 • Comsar
 • Hotel Bristol
 • Senso San
 • Hypo Aple Adria
 • Colliers
 • DDC
 • AL Shiddi
 • Dimitrijević & Partners
 • Sisecam
 • Sarajevski Kiseljak
 • UniCredit Bank
 • British American Tobacco
 • Europian Bank
 • Meggle
 • Kolektiv
 • Carmeuse
 • SHP Celex
 • Gazprom
 • ProCredit Bank
 • PWC
 • FCL
 • SHAD Invest
 • Elnos
 • Marbo
 • SSL
 • YTONG
 • Natron - hayat