O nama

Vijeće stranih investitora (VSI) je neprofitna poslovna asocijacija koja predstavlja interese stranih kompanija u Bosni i Hercegovini (BiH). VSI je osnovan u avgustu 2006. godine, a formalno je registrovan u decembru 2006. godine. VSI članovi dolaze iz različitih sektora: metalne industrije, rudarstva, građevinarstva, pravnih i finansijskih usluga, nafta i energija, trgovina, bankarstvo, telekomunikacije, proizvodnja hrane i pića, i mnogih drugih.


Osnovne činjenice:

 • 70 intenacionalnih i domaćih kompanija
 • Naši članovi zapošljavaju više od 20.000 BH građana
 • Naši članovi su investirali više od 9 milijardi KM u BiH

Ciljevi

Ciljevi VSI su poboljšanje investicionog i poslovnog okruženja u BiH, te promocija komunikacije i saradnje između VSI i vlasti u BiH.

VSI je posvećeno da:

 • sarađuje sa vlastima BiH i drugim relevantnim partnerima u prevazilaženju poteškoća i prepreka sa kojima se suočavaju strani investitori u zemlji;
 • daje preporuke na nacrte zakona i drugih propisa ili regulatornih dokumenata koji se mogu odnositi na strane investitore i poslovnu zajednicu;
 • promoviše interese međunarodne poslovne zajednice u BiH, dobro korporativno upravljanje i poslovnu etiku, te pozitivan imidž stranih investitora;
 • inicira i anganžira se u aktivnostima koje su od interesa i važnosti za članove VSI;
 • se povezuje sa drugim organizacijama stranih investitora širom jugoistočne Europe u cilju (a) razmjene najboljih praksi i (b) saznanja konkretnih načina za olakšavanje regionalnog poslovanja;
 • periodično izdaje publikacije i druge dokumente koji mogu biti od koristi za poboljšanje poslovnog okruženja;
 • distribuira poslovne i ostale relevantne informacije koje mogu biti od koristi za članove VSI;
 • predstavlja, izražava i unaprijeđuje zajedničko stanovište svojih članova u cilju promocije i stimuliranja direktnih stranih investicija

Vizija i misija

VSI ima za cilj da bude jedinstven glas stranih investitora prisutnih u Bosni i Hercegovini.

Naša misija je da zagovaramo unaprjeđenje investicione klime i sveukupnog poslovnog okruženja u BiH, za opću dobrobit budućeg ekonomskog razvoja. VSI će pružiti praktičnu podršku svim investitorima i promovisati dobre poslovne prakse stranih kompanija.


Implementacija naše vizijeStruktura

Tijela Vijeća su: Generalna skupština, Upravni odbor i Izvršni ured


Generalna skupština

Glavne odgovornosti Generalne skupštine su definisanje smjernica rada VSI, odobravanje dugoročnih i kratkoročnih planova, programa i specifičnih ciljeva za aktivnosti VSI na prijedlog Upravnog odbora.

Upravni odbor

Upravni odbor upravlja VSI i određuje smjer djelovanja, rukovodi aktuelnim aktivnostima, promovira ciljeve, odobrava programe i razvojne planove, odlučuje o organizaciji i sudjelovanju VSI u važnim javnim događajima u skladu sa svojim ciljevima.

Članove Upravnog odbora bira Generalna skupština. Sastanci Upravnog odbora se održavaju svaka tri mjeseca. Upravni odbor bira predsjednika i blagajnika. Specijalizirani timovi za implementaciju se osnivaju odlukom Upravnog odbora.

Za potpuni popis ovlasti Upravnog odbora provjerite Statut.

Članovi Upravnog odbora VSI su: CMS Reich-Rohrwig Hainz, Carmeuse, EBRD, Fabrika cementa Lukavac, HeidelbergCement Group, Japan Tobacco International, Karanović & Nikolić, Marić & Co, Messer BH Gas, m:tel, PricewaterhouseCoopers, Wolf Theiss.

Predsjednik upravnog odbora

Predsjednik Upravnog odbora generalnorukovodi VSI.
Predsjednik je ovlašten da predstavlja VSI i organizira njegove aktivnosti.


Izvršni ured

Izvršni direktor
Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor.
Izvršni direktor vodi i upravlja operativnim radom i svakodnevnim aktivnostima.

Radne grupe
VSI mreža • Marbo
 • MOP
 • Hypo Aple Adria
 • Bosna Bank Internations
 • Aljazeera Balkans
 • YTONG
 • Elnos
 • GOPA Worldwide Consultants
 • British American Tobacco
 • SEBBA
 • SHP Celex
 • WOLF THEISS
 • Messer
 • ProCredit Bank
 • Sparkasse
 • CMS-RRH
 • Hold INA
 • EFT
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • Europian Bank
 • AL Shiddi
 • McCann
 • Nsoft
 • Sarajevski Kiseljak
 • Comsar
 • Senso San
 • Raiffeisen Bank
 • Studen Holding (Bimal)
 • Telemach
 • Arcelor Mittal
 • Maric And Co
 • DDC
 • Kolektiv
 • PWC
 • infobip
 • ALBA
 • Sisecam
 • Saga NFG d.o.o.
 • JTI
 • Kakanj cement
 • SKF
 • Mastercard
 • Violeta
 • SHAD Invest
 • Philip Morris
 • UniCredit Bank
 • Volkswagen
 • Sarajevo City Center
 • Dimitrijević & Partners
 • SR Investment
 • Carmeuse
 • Hotel Bristol
 • Colliers
 • manpowergroup
 • FCL
 • Natron - hayat
 • Coca-Cola HBC Adria
 • Meggle
 • VIA MEDIA
 • Phoenix
 • Gazprom
 • Eco Energy
 • Network
 • Jami
 • Mtel