Poslovni Barometar


Poslovni Barometar
je jedna od ključnih aktivnost VSI realizovana u saradnji sa našim partnerima. Prvo izdanje izvještaja "VSI Poslovni Barometar” objavljeno je 2015. godine, realizvano uz podršku Projekta unapređenje lokalnog razvoja (GOLD), kojeg su zajednički finansirali Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida). Drugo izdanje izvještaja je publikovano 2018. godine uz podršku Projekta MarketMakers, koji predstavlja dio napora Švicarske vlade da pomogne BiH u tranziciji ka socijalno inkluzivnoj tržišnoj ekonomiji.


Poslovni Barometar je rezultat istraživanja među stranim investitrima u BiH (članicama VSI) koji ima za cilj dobijanje boljeg uvida u razinu zadovoljstva članova VSI poslovnim okruženjem u BiH, preprekama sa kojima se suočavaju investitori, kao i njihove planove za reinvestiranje, nova zapošljavanja i kreiranje više poslovnih prilika u BiH.

Kroz ovo istraživanje prikupljena je i predstavljena zbirna statistika VSI članstva. Rezultati istraživanja će biti korišteni za unaprjeđenje položaja i zahtjeva investitora prema BH institucijama, sa ciljem poboljšanja regulatornog okvira, efikasnosti državne uprave i političkih odluka radi jačanja pozicije aktuelnih investicija i podsticanja novih. Rezultati analize bi trebali da utiču na kreiranje povoljnije poslovne klime za postojeće strane investitore u BiH kako bi ponovo investirali, proširili svoje poslovanje, zaposlili novu radnu snagu i smanjili nezaposlenost.

Podaci predstavljeni u Poslovni Barometru će se periodično ažurirati.

FIC Poslovni Barometar Jun 2018 (preuzmite pdf file)

FIC Poslovni Barometar Oktobar 2015 (preuzmite pdf file)
 • SR Investment
 • Marbo
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • Messer
 • manpowergroup
 • PWC
 • Karanovic/partners
 • Studen Holding (Bimal)
 • Mastercard
 • Philip Morris
 • YTONG
 • Europian Bank
 • UniCredit Bank
 • Sisecam
 • Natron - hayat
 • Mtel
 • ProCredit Bank
 • AL Shiddi
 • Phoenix
 • McCann
 • Sparkasse
 • Hypo Aple Adria
 • ALBA
 • SKF
 • FCL
 • Volkswagen
 • SHAD Invest
 • Hotel Bristol
 • infobip
 • Arcelor Mittal
 • Meggle
 • Raiffeisen Bank
 • Saga NFG d.o.o.
 • SHP Celex
 • LRC
 • Aljazeera Balkans
 • GOPA Worldwide Consultants
 • Hold INA
 • Carmeuse
 • WOLF THEISS
 • Dimitrijević & Partners
 • Sarajevo City Center
 • DDC
 • Kakanj cement
 • Maric And Co
 • Bosna Bank Internations
 • Network
 • EFT
 • Violeta
 • VIA MEDIA
 • Eastern Mining
 • British American Tobacco
 • JTI
 • Bosnaplod
 • MOP
 • Eco Energy
 • CMS-RRH
 • Coca-Cola HBC Adria
 • hepok
 • Telemach
 • Gazprom