Međunarodna konferencija 'Konkurentnost regionalnog tržišta, značaju statistike i inovacija'

Poslovni Barometar


„Poslovni Barometar"
je ključna aktivnost VSI realizovana u saradnji sa Projektom unapređenja lokalnog razvoja (GOLD), kojeg zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida).


Ovo istraživanje ima za cilj da se dobije bolji uvid u razinu zadovoljstva članova VSI u poslovnom okruženju u BiH prepreke sa kojima se suočavaju investitori, kao i njihove planove za reinvestiranje i kreiranje više poslovnih prilika u BiH.

Prikupljene informacije će biti korištene u svrhu poboljšanja sveukupnog poslovnog okruženja, regulatornog okvira, efikasnosti državne administracije, sve to sa ciljem privlačenja novih investicija.

Analiza je namijenjena VSI u BiH i USAID/Sida GOLD projektu, kako bi se najvažnije poruke stranih investitora predstavile zvaničnicima vlasti u BiH. Rezultati analize bi trebali da utiču na kreiranje povoljnije poslovne klime za postojeće strane investitore u BiH kako bi ponovo investirali, proširili svoje poslovanje, zaposlili novu radnu snagu i smanjili nezaposlenost.

Na temelju rezultata ovog istraživanja koji su postignuti sumirajući, obrađivajući i analizirajući podatke prikupljene iz upitnika, najvažniji zaključci se odnose na procjenu poslovne klime u BiH od strane investitor, i ulogu države, entiteta te lokalnih upravnih jedinica u olakšavanju ili sprečavanju stranih investicija.

FIC Poslovni Barometar Jun 2018 (preuzmite pdf file)

FIC Poslovni Barometar Oktobar 2015 (preuzmite pdf file)
 • Aljazeera Balkans
 • UniCredit Bank
 • Hold INA
 • Europian Bank
 • Phoenix
 • SEBBA
 • DELOITTE
 • Nsoft
 • VIA MEDIA
 • Eco Energy
 • Mtel
 • SHAD Invest
 • ProCredit Bank
 • SSL
 • YTONG
 • Messer
 • Coca-Cola HBC Adria
 • Studen Holding (Bimal)
 • Imperial Tobacco
 • Heta Asset Resolution
 • Maric And Co
 • Blicnet
 • CMS-RRH
 • Cengiz
 • Arcelor Mittal
 • Raiffeisen Bank
 • MOP
 • Hypo Aple Adria
 • PWC
 • Philip Morris
 • DDC
 • WOLF THEISS
 • Marbo
 • Saga NFG d.o.o.
 • Meggle
 • Sisecam
 • Mastercard
 • Kakanj cement
 • Telemach
 • Bosna Bank Internations
 • Elnos
 • SKF
 • Sparkasse
 • AL Shiddi
 • Gazprom
 • Hotel Bristol
 • Kolektiv
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • Imo Junior
 • JTI
 • Volkswagen
 • Comsar
 • Carmeuse
 • ALBA
 • Colliers
 • Network
 • Energo Petrol
 • SR Investment
 • SHP Celex
 • Senso San
 • EFT
 • McCann
 • Natron - hayat
 • FCL
 • Jami
 • British American Tobacco
 • Sarajevo City Center
 • Sarajevski Kiseljak
 • Dimitrijević & Partners