Prezentacija 2. FIC Poslovnog barometra i proslava 12 godina rada FIC-a u BiH


Vijeće stranih investitora (VSI) predstavilo je 3. jula 2018. godine u Sarajevu drugo izdanje publikacije "FIC Poslovni barometar’’ koja odražava stav članica VSI koje čine 70% od ukupnih stranih ulaganja u BiH. Predstavljeni su rezultati istraživanja provedenog među članicama VSI, a koristiti će se za unaprjeđenje poslovnog ambijenta, regulatornog okvira, efikasnosnosti administracije, kao i položaja kako domaćih tako i stranih investitora.

VSI očekuje da rezultati istraživanja budu korišteni kao podloga, putokaz i orjentir za donošenje budućih odluka i ekonomskih politika, uključujući politike poreza i doprinosa, unapređenje vladavine prava te poticanje investicija u BiH, što bi u konačnici rezultiralo bržim i većim rastom bruto društvenog proizvoda, dodatnim zapošljavanjem I standardom građana BiH.  

VSI je ovom prilikom obilježio 12. godina aktivnog rada i zajedničke saradnje na poboljšanju poslovne klime i privrednog ambijenta u BiH. VSI je jedinstvena nevladina i neovisna asocijacija koja aktivno živi svoju misiju – predlaže vrlo konkretna rješenja koja proističu iz dijaloga privatnog i javnog sektora i za rezultat imaju kontinuirani doprinos ekonomskom napretku Bosne i Hercegovine. Jedinstven glas investitora, te  zajedništvo i udruživanje su ključni elementi rasta VSI koje je iz dobre ideje i malog posvećenog tima iza sebe izraslo u kredibilnog, inovativnog i značajnog partnera vlasti na svim niovima u BiH u sve krupnijim reformskim procesima koje preduzimaju.

Pored predstavnika kompanija članica VSI, skupu prisustvuje i veliki broj visokih zvaničnika, predstavnika državnih i entitetskih vlasti, medija, obrazovnih institucija, diplomatskog kora, privrednih komora, delegacije Evropske unije, te drugih međunarodnih i razvojnih agencija koje djeluju u BiH a čiji se ciljevi poklapaju sa ciljevima VSI u pravcu kreiranja povoljnijeg poslovnog I životnog ambijenta.

Kontinuiranim aktivnostima na otklanjanju i identifikovanju barijera ključnih za dalji razvoj privrede i poticaj investicija kroz pružanje podrške reformama, VSI se pozicionirao kao legitimni predstavnik stranih investitora u BiH i ključni oslonac, partner i sagovornik predstavnicima vlasti i koordinator zagovaranja i iniciranja promjena za razvoj ekonomije i privlačenje stranih investicija.

Branimir Muidža, predsjednik VSI/FIC-a: „Zahvaljujući "Bijeloj knjizi” i „Poslovnom Barometru" kroz otvoreni dijalog kontinuirano pružamo inpute vlastima u BiH koje su to prepreke sa kojima se ulagači svakodnevno susreću i ujedno nudimo konkretne preporuke i rješenja na koji način iste prepreke prevladati, a sve sa ciljem stvaranja povoljnijeg, predvidivog i stabilnog poslovnog ambijenta, kao i stvaranja uslova za privlačenje direktnih stranih investicija. Sve je to u interesu kako investitora, tako i ekonomije i građana BiH, jer bi usvajanje naših inicijativa dovelo do dodatnog ekonomskog rasta, zapošljavanja i standarda građana. Zato očekujemo političku odlučnost, konkretnije i hrabrije ekonomske mjere, a svaka nova odluka i porezno rješenje treba biti povoljnije po kompanije. BiH ekonomija može i treba bolje".

Galeriju slika možete pogledati ovdje.


 • ALBA
 • Coca-Cola HBC Adria
 • WOLF THEISS
 • SEBBA
 • SKF
 • SHAD Invest
 • Jami
 • Mtel
 • Carmeuse
 • SR Investment
 • Studen Holding (Bimal)
 • SHP Celex
 • Philip Morris
 • Elnos
 • Maric And Co
 • DDC
 • Aljazeera Balkans
 • FCL
 • Mastercard
 • Senso San
 • Volkswagen
 • Hold INA
 • Raiffeisen Bank
 • Network
 • Messer
 • Sisecam
 • AL Shiddi
 • Telemach
 • Marbo
 • Violeta
 • Natron - hayat
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • Nsoft
 • Saga NFG d.o.o.
 • Gazprom
 • manpowergroup
 • UniCredit Bank
 • Kakanj cement
 • ProCredit Bank
 • Meggle
 • Comsar
 • EFT
 • YTONG
 • Dimitrijević & Partners
 • Arcelor Mittal
 • infobip
 • MOP
 • Hotel Bristol
 • Phoenix
 • British American Tobacco
 • Bosna Bank Internations
 • Kolektiv
 • JTI
 • Europian Bank
 • Sarajevo City Center
 • McCann
 • Eco Energy
 • Sarajevski Kiseljak
 • Hypo Aple Adria
 • VIA MEDIA
 • CMS-RRH
 • GOPA Worldwide Consultants
 • Colliers
 • Sparkasse
 • PWC