Upravni odbor


Branimir Muidža – Predsjednik

Generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH

Branimir Muidža je generalni direktor Tvornice cementa Kakanj i generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Predsjednik Nadzornog odbora TBG BH. U posljednjih sedam godina bio je prisutan na različitim rukovodećim pozicijama u kompaniji.

Prije nego što se priključio HeidelbergCementu, g-din Muidža je tri godine radio kao broker i analitičar za hrvatsku kompaniju Flacius Vrijednosnice d.o.o. Također je vodio Financije i Računovodstvo d.o.o. u Hrvatskoj.

Diplomu ekonomista stekao je na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli, Univerziteta u Rijeci, u Hrvatskoj. G-din Muidža je i ovlašteni posrednik za trgovanje vrijednosnim papirima u Hrvatskoj.

Muidža je uspješno završio različite programe menadžmenta u organizaciji Business School St. Gallen – London (Velika Britanija), Harvard – Boston (SAD), Management Center Europe – Bruxelles (Belgija) i Barcelona (Španjolska); kao i u okviru HeidelbergCement grupacije kao što su Senior Management Development Program u organizaciji INSEAD – Pariz (Francuska), DUKE Corporate Education – Frankfurt (Njemačka), CEE Management Development Program i HC Executive Development Program.

Također je član Upravnog odbora ''Udruženja za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa – AHK'' i predsjednik Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

G-din Muidža je izabran za biznismena godine u BiH za godine 2006. i 2007. Osim toga, bio je voditelj SAP projekta 2001. godine, prvog SAP projekta na teritoriji BiH.


Edin Hrnjica

Direktor ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Gdin. Edin Hrnjica je rođen 30 decembra 1974. godine u Bugojnu, Bosna i Hercegovina. Poslije diplomiranja 1998. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pridružio se Micro Enterprise Bank Sarajevo, sada ProCredit Bank d.d. Sarajevo.

On posjeduje više od 18 godina iskustva u bankarstvu, a koje je prošireno u oblasti platnog prometa, trezorskog poslovanja, poslovanja sa stanovništvom, a posebno u poslovanja sa malim i srednjim preduzećima. Od 2012. godine gdin. Hrnjica je generalni direktor i predsjedavajući Uprave ProCredit Bank d.d. Sarajevo. Prije ovoga, gdin. Hrnjica je bio izvršni direktor u ProCredit Bank d.d. Sarajevo (prije Micro Enterprise Bank) i direktor odjela za trezorsko poslovanje i platni promet.

Dodatna profesionalna edukacija i trening gdina. Hrnjice se odnosi na: trogodišnji edukacioni program na Akademiji ProCredit banke (ProCredit Holding, Frankurt), međunarodni platni promet (Commerzbank AG Frankfurt, Dresdner Bank Frankfurt, Deutche Bank u Frankfurtu), Finansijski derivati (EBRD, London), dokumentarno poslovanje (Commerzbank AG, Frankfurt), trening za upravljanje (Swartz and Parents, Frankfurt), upravljanje ljudskim resursima (Gentis, Zagreb), odnose s javnošću i javni nastup (Pro Educa, Sarajevo), Trening i treneri (Ivona Simić, Beograd).

Gdin Hrnjica posjeduje višegodišnje iskustvo u upravljanju, usmjeren je na razvoj i podučavanje drugih, a kako bi se dostigao njihov puni potencijal.


Ian Brown

Šef EBRD ureda u BiH

Ian Brown je šef EBRD ureda u BiH od oktobra 2014. godine, ali već duži niz godina živi na Balkanu. Pridružio se EBRD-u 2008. godine kao regionalni koordinator tima za energiju na zapadnom Balkanu, sa sjedištem u Beogradu.

Od 2002. do 2008. godine, radio je za EU Agenciju za rekonstrukciju u Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori kao šef energetskog sektora. Prije 2002. godine, radio je u Rumuniji i Mađarskoj kao EU savjetnik u Ministarstvu industrije u obje zemlje.

Generalni direktor i predsjednik Upravnog odbora Fabrike cementa Lukavac

Izet Imamović je generalni direktor i predsjednik Upravnog odbora Fabrike cementa Lukavac. Pridružio se Fabrici cementa Lukavac 1977. godine nakon završetka Fakulteta hemijskog inžinjerstva na Univerzitetu u Tuzli kao odgovorna osoba za mljevenje cementa, a kasnije i kao direktor cjelokupnog proizvodnog procesa.

1993. godine, Imamović je imenovan za generalnog direktora i na toj poziciji je već 22 godine.

Od 2011. godine, Imamović je predstavljao poslodavce na ekonomsko-socijalnom vijeću u Tuzlanskom kantonu, te je obavljao drugi mandat kao član Uprave privredne komore u Tuzlanskom kantonu.

Imamović je izabran za menadžera godine u Tuzlanskom kantonu 1999. godine, menadžera godine u BiH 2000. godine i menadžera godine JI Europe u 2004. godini.


Izet Imamović
Generalni direktor i predsjednik uprave u Fabrike cementa Lukavac

Gospodin Izet Imamović je generalni direktor i predsjednik uprave u Fabrici cementa Lukavac. Pridružio Fabrici cementa Lukavac 1977. godine nakon što je diplomirao na Fakultetu kemijskog inženjerstva na Univerzitetu u Tuzli, gdje na početku bio zadužen za cementno mljevenje, a kasnije obavljao funkciju menadžera cijelog proizvodnog procesa u fabrici.

Gospodin Imamović je 1993. godine imenovan za generalnog direktora fabrike ostavši na toj funkciji posljednje 22 godine. Od 2011. godine gospodin Imamović zastupa poslodavce na Ekonomskom i socijalnom vijeću u Tuzlanskom kantonu, te obnaša drugi mandat kao član Uprave Privredne komore Tuzlanskog kantona.

Gospodin Imamović je nagrađen kao menadžer godine u Tuzlanskom kantonu 1999. godine, menadžera godine u Bosni i Hercegovini u 2000. godini i menadžera godine za jugoistočnu Europu 2004. godine.Jasmina Lopičić
Izvršni direktor za finansije u M:tel a.d. Banja Luka

Jasmina Lopičić ima više od 10 godina radnog iskustva u telekomunikacijskom sektoru u oblasti finansija, računovodstva i pitanjima budžetiranja. Imenovana je za izvršnog direktora za finansije Telekoma Srbije 2007. godine.

U periodu od 2001. do 2008. godine, bila je na raznim pozicijama u Telekomu Srbije – članica Upravnog odbora, članica Nadzornog odbora. Od 2007. godine, direktorica za budžetiranje i sektora za kontrolu i šefica operativnog kontrolnog odjeljenja. Prije prelaska u Telekom Srbije, radila je na poziciji viši ekonomist u JP PTT saobraćaj Srbija.
Diplomirala je ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu. Završila je i postdiplomske studije na ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Jasmina Lopičić je izabrana za četvrti mandat u Upravnom odboru VSI.


Karlheinz Dobnigg

Direktor Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Gospodin Karlheinz Dobnigg, već 21 godinu radi u bankarskom sektoru. Funkciju direktora Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina obavlja od 2014. godine. Organizacione jedinice Banke koje su pod njegovom direktnom nadležnošću su: Riznica i Finansijska tržišta i Investicijsko bankarstvo, Marketing i korporativne komunikacije&upravljanje održivošću, Kadrovski poslovi, Sprovođenje zakonitosti u poslovanju Banke, Sekretarijat Banke.

Također, rukovodi i supsidijarnim licima Raiffeisen grupe u BiH. Ima zvanje Magistra ekonomije iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja. Prije preuzimanja pozicije direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, bogato radno iskustvo stekao je na poziciji člana Uprave Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, te na rukovodećim pozicijama u Novoj Banjalučkoj banci, HVB Central Profit banci, Banci Biochim, te Bank Austria Creditanstalt. Također, obavlja funkciju predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo i člana Nadzornog odbora Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo.

U januaru 2017. godine preuzima funkciju Predsjednika upravnog odbora Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, a član je i Upravnog odbora Vijeća stranih investitora.


Nikhil Mehta

Izvršni direktor za finansije u ArcerolMittal Zenica

Nikhil Mehta je financijski direktor u ArcelorMittal Zenica. U posljednjih 8 godina obnašao je različite funkcije. Kao izvršni direktor za finansije zadužen je i za IT sisteme u ArcelorMittal Zenica. Nikhil Mehta je ovlašteni kontrolor iz Mumbai Indija.

Posjeduje ukupno radno iskustvo od 18 godina u raznim industrijama uključujući, desetogodišnji rad kao finansijski i komercijalni menadžer, od čega je 3 godine proveo u industriji nabavke i servisiranja laboratorijskih instrumenata, 5 godina radio je u aluminijskoj industriji u Mobasi u Keniji (Kenija Aluminijske valjaonice), te 2 godine u Voltas Ltd (Tata Group of Companies) kao financijski i komercijalni menadžer, prije dolaska u ArcelorMittal.

Nikhil Mehta je odigrao ključnu ulogu u provedbi SAP-a u ArcelorMittal Zenica. Posjeduje veliko znanje i iskustvo u procesu proizvodnje aluminija i čelika. Njegova stručnost uključuje kontrolu i smanjenje troškova, novčane tokove i upravljanje radnim kapitalom, usklađenost sa SOX-om, komunikaciju sa državnim vlastima, bankama i drugim financijskim institucijama za bankarske proizvode kao što su financiranje projekta, faktoring, itd. Trenutno vodi projekat izfradnje elektrane koja će biti nova joint venture kompanija u Zenici.


Mirko Vincetić

Direktor IMO Junior

Mirko Vincetić je diplomirani ekonomista sa 27-godišnjim iskustvom u struci od čega 20 godina u privatnom biznisu. U bivšoj Jugoslaviji radio je u Službi društvenog knjigovodstva (koja je preteča sadašnje Porezne uprave) i u Saveznoj Vladi SFRJ (bivši SIV).

Posljednjih 10 godina se bavi pružanjem usluga povrata inostranog PDV-a kompanijama koje su registrovane u Bosni i Hercegovini. IMO JUNIOR uslugu povrata inostranog PDV-a obavlja kao generalni i ekskluzivni zastupnik švajcarske kompanije Cash Back koja je evropski lider. Imenovani je autor Inicijative za izmjenu Pravilnika o PDV-u BiH koja bi doprinijela da bh. kompanije mogu vraćati inostrani PDV i iz država iz kojih to sada nije moguće kao što su: Hrvatska, Slovenija, Italija, Švajcarska itd.

Posao povrata Vincetić obavlja u čitavom regionu EX YU preko svojih kancelarija u Zagrebu, Beogradu i Skoplju. Posjeduje veliko ekspertsko iskustvo u pogledu legislative poreza na dodatu vrijednost u regionu i u državama EU. Dobitnik je priznanja Najmenadžer grupe Cash Back, u Helsinkiju, 2009. g. u konkurenciji 35 menadžera Evrope i svijeta i to za autorizaciju i primjenu potpuno nove refundabilne usluge. Dobitnik je i priznanja Najmenadžer Bosne i Hercegovine u 2010. g. Nagrada je dodijeljena kao priznanje za implementaciju ideje o povratu ino PDV-a na tržištu BiH.

Član je Udruženja poslodavaca FBiH i zamjenik predsjednika Skupštine tog udruženja. Član je Upravnog odbora Udruženja poreznih savjetnika Srbije. Član je Udruge korporativnih rizničara Hrvatske. Član je Asocijacije menadžera Makedonije.


Mubera Brković - Blagajnik

Porezni i pravni menadžer u PricewaterhouseCoopers

Mubera je menadžer u Pricewaterhouse Coopers Tax and Advisory d.o.o. Vodi PwC poreznu i pravnu praksu u BiH. Ima više od 15 godina radnog iskustva, veliko iskustvo u poreznoj due diligence analizi, poreznom planiranju i poreznom usklađivanju.

Pridružila se PwC-u 2008. godine, nakon rada u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, gdje je bila na poziciji poreznog inspektora za velike klijente. Savjetovala je brojne međunarodne kompanije u vezi poreza i poreznih aspekata preuzimanja kompanija i širenja u regiji, uključujući vođenje timova za porezni due diligence.

Ona je tim lider VSI radne grupe za poreze i fiskalnu politiku.


Nedžida Salihović-Whalen

Advokat u saradnji sa CMS Reich-RohrwigHainz

Nedžida Salihović-Whalen je advokat koja radi u saradnji sa CMS Reich-RohrwigHeinz Beč od 2009. godine.

Salihović-Whalen je kvalificirani BiH advokat sa 20 godina iskustva kao korporativni pravnik za lokalne i međunarodne kompanije u BiH, tokom kojih je savjetovala u vezi sa komercijalnim, bankarskim i korporativnim pitanjima.

Stekla je LL.M diplomu na univerzitetu u SAD-u i savjetuje strane korporacije u poljima korporativnog, opšteg komercijalnog i radnog prava kao i u rješavanju sporova. Ima iskustva u postavljanju korporativne i poslovne strukture u BiH i redovno savjetuje klijente o regulativama i komercijalnom okruženju prema BiH zakonima. Također zastupa klijente u građanskim parnicama. Salihović-Whalen je bila članica brojnih međunarodnih pravnih radnih grupa i učestvovala je u nacrtima zakona za pravne i ekonomske reforme u BiH.

Područje prakse: Korporativno pravo i M&A, bankarstvo i finansije, infrastruktura i projektne finansije, nabavka i javno pravo, energija i rješavanje sporova.
Jezici: bosanski, srpski, hrvatski i engleski, sa poznavanjem osnova mađarskog i francuskog jezika
Članstvo u asocijacijama: advokatska komora FBiH, članica BiH ispitne komisije za pravosudni ispit
Akademske kvalifikacije: Magistar prava (LL.M) UNCONN School of Law, SAD; diplomirani pravnik (LL.B) Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet, Sarajevo

Ispit za javnog notara – Ministarstvo pravde FBiH.


Sandra Kasalo-Fazlić

Šef predstavništva JTI u Bosni i Hercegovini
CA&C Menadžer Makedonija, Crna Gora, Kosovo i Albanija

Sandra Kasalo-Fazlić je rođena 1969. godine u Sarajevu, gdje je završila gimnaziju. Studirala je na Fakultetu humanističkih i društvenih nauka u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, i magistrirala na Fakultetu ekonomije Univerziteta u Sarajevu. Sandra ima više od 19 godina menadžerskog iskustva stečenog u različitim međunarodnim kompanijama i organizacijama. Od 2009. godine radila je kao šefica predstavništva Japan Tobacco International u BiH. Prije toga, Sandra je bila direktor korporativnih poslova i komunikacija u Coca-Cola HBC i direktor za marketing i odnose s javnošću u SOS Kinderdorf Int. Prva radna iskustva stekla je u printanim medijima kao novinar za unutrašnju i vanjsku politiku.

Pored poslovnih i profesionalnih aktivnosti, Sandra je i strateški savjetnik za menadžment. Koautorica je UNDP publikacije za menadžere u BiH „Kako postati društveno odgovorna kompanija". Osim toga, aktivno je uključena u nekoliko poslovnih asocijacija u BiH, uključujući i Vijeće stranih investitora u BiH.

Udata je i majka dvoje djece.Srđan Pesević

Direktor G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Srđan Pešević, zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Karl Franzens univerzitetu u Gracu, u Austriji 2009. godine. U periodu od 2009. do 2013. godine radi u kompaniji Deloitte u Banja Luci, na poslovima revizije i finansijskog savjetovanja sa posebnim osvrtom na poreska pitanja.

U martu 2013. godine počinje da radi za NIS GAZPROM NEFT grupaciju u Bosni i Hercegovini, na poziciji finansijskog direktora, da bi krajem 2015. godine bio imenovan na poziciji direktora u NIS GAZPROM NEFT grupaciji u Bosni i Hercegovini. Srđan Pešević je jedan od inicijatora osnivanja Udruženja "Naftni komitet u BiH”, koje je osnovano i počelo sa radom 2016. godine u Bosni i Hercegovini, koje je već postalo član World Petroleum Council. Također, član je upravnog odbora Komiteta.

Aktivno je učestvovao u radu radne grupe za poeze pri Vijeću stranih investitora BiH. Govori engleski i njemački jezik.


Stevan Dimitrijević

Partner u Dimitrijević & Partners

Oblasti u kojima je Stevan specijalizovan uključuju rješavanja sporova pred sudovima i međunarodnim arbitražama; „M&A" i opšta pitanja privrednog poslovanja, stečaj i pravo konkurencije.

On savjetuje klijente u svim aspektima pravnog strukturiranja njihovog poslovanja u Bosni i Hercegovini i u pogledu prekograničnih formacija. Industrije: energetika i infrastruktura, rudarstvo, telekomunikacije i mediji. Stevan je takođe član vijeća Evropskog foruma pri IBA. Primio je jubilarnu nagradu od Pravnog fakulteta u Banjaluci, Republika Srpska, za svoj doprinos pravnoj profesiji u zemlji. Stevan preko deset godina obnaša funkciju člana Upravnog odbora Vijeća stranih investitora BiH.


Valentin Ilievski

Direktor Messer BH Gas d.o.o. & Messer Tehnoplin d.o.o.

Valentin Ilievski je generalni direktor Messer BH Gas, mašinski inžinjer, rođen 16.10.1968. godine u Kumanovu, Makedonija kao Njemac sa makedonskim korijenima. Oženjen je i ima troje djece.
Dugi niz godina je živio i radio u Njemačkoj, Nizozemskoj i Kini. U produktivnoj i uspješnoj karijeri menadžera stekao je mnogo međunarodnog iskustva u vodećim kompanijama za mašinsku industriju. Specijalizirao se za stratešku reorganizaciju i razvoj preduzeća. Od oktobra 2008. godine je izvršni direktor Messer BH Gas d.o.o. i Messer Tehnoplin d.o.o. u Bosni i Hercegovini.

Valentin je izabran za menadžera godine za 2009., 2011. i 2012. godinu u BiH, i nagrađen za velike poslovne aktivnosti u BiH od strane Nezavisne agencije za odabir i promociju menadžera. Nedavno je izabran i za menadžera decenije u BiH.Višnja Dizdarević

Partner i voditelj odjela za parnice u Marić & Co

Višnja Dizdarević je partner i voditelj odjela za parnice u advokatskom društvu Marić & Co, sa više od 12 godina iskustva. Višnja posjeduje detaljno znanje o pravu kao i mogućnost da daje jasne instrukcije, što ju je dovelo do pozicije da 7 junior pravnika, saradnika i pripravnika bude pod njenim neposrednim nadzorom.

Tokom godina, Višnja se bavila različitim sudskim parnicama sa dugogodišnjim iskustvom rješavanja sudskih sporova za mnoge klijente. Također, radila je na brojnim studijama za različite klijente, većinom vezane za mogućnosti investiranja u BiH, utjecaj spajanja sa lokalnim kompanijama, javnim ponudama ili dionicama, kreditima međunarodnih krediotora za lokalne mikrokreditne organizacije i finansiranje mikrokreditnih organizacija, kao i due diligence.

Rad Višnje Dizdarević je također uključivao i konsultantske usluge i rješenja za potrebe brojnih projekata, uključujući i projekte vezane za početak rada neovisnog operator sustava za prijenosni sustav u BiH i za kompaniju za prenos električne energije u BiH, te projekat Debt Advance Centra finansiran od strane International Finance Corporation, Svjetske banke.

Njeni klijenti je vide kao ljubaznu osobu, ali prije svega kvalificiranu, marljivu i sposobnu da prenese ideje u izvodljiva rješenja.

Višnja je također poznata po svom pro-bono doprinosu za Doing Business izvještaj Svjetske banke za koju su joj u više navrata dodijeljeni certifikati priznanja. Svjetska banka ju je također nagradila certifikatom priznanja za doprinos izvještaju Investing Across Borders 2010, dok joj je Union Internationale des Avocats (UIA) dao priznanje za učešće u pravnom treningu na UIA seminaru o prigovorima ispred Europskog suda za ljudska prava na temu pravo na pravično suđenje.

Višnjin profesionalni angažman je dodatno prepoznat od strane Allen&Overy, te su je pozvali da bude dio njihove Globalne akademije. Kursevi u Akademiji uključivali su nacrte ugovora u skladu sa EU zakonima. Višnja Dizdarević je član Međunarodne odvjetničke komore (IBA) i Međunarodne asocijacije mladih pravnika (AIJA) kao nacionalni predstavnik za BiH.

Višnja Dizdarević je pravno savjetovala Vijeće stranih investitora pri osnivanju i registraciji kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Nadalje, sudjelovala je u pripremanju izdanja Bijele knjige 2010/11. godine, najvažnije publikacije Vijeća stranih investitora, te je bila vođa tima za Zakon o izvršnom postupku.
 • Hold INA
 • Messer
 • Europian Bank
 • Sparkasse
 • Kakanj cement
 • Energo Petrol
 • PWC
 • Hypo Aple Adria
 • Arcelor Mittal
 • JTI
 • Carmeuse
 • UniCredit Bank
 • Comsar
 • Senso San
 • SR Investment
 • SHP Celex
 • Jami
 • Nsoft
 • Bosna Bank Internations
 • Sisecam
 • Sarajevski Kiseljak
 • Dimitrijević & Partners
 • CMS-RRH
 • MOP
 • AL Shiddi
 • Mastercard
 • Meggle
 • Colliers
 • Volkswagen
 • Aljazeera Balkans
 • British American Tobacco
 • Network
 • Coca-Cola HBC Adria
 • Gazprom
 • Telemach
 • Eco Energy
 • Blicnet
 • SEBBA
 • SSL
 • GOPA Worldwide Consultants
 • Raiffeisen Bank
 • Elnos
 • SHAD Invest
 • EFT
 • DDC
 • ProCredit Bank
 • Kolektiv
 • Mtel
 • Saga NFG d.o.o.
 • WOLF THEISS
 • YTONG
 • Cengiz
 • ALBA
 • Hotel Bristol
 • Sarajevo City Center
 • Heta Asset Resolution
 • Natron - hayat
 • Studen Holding (Bimal)
 • Phoenix
 • VIA MEDIA
 • Maric And Co
 • Marbo
 • FCL
 • Philip Morris
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • McCann
 • SKF