Upravni odbor


Branimir Muidža – Predsjednik

Generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj

Branimir Muidža je generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj d.d., direktor kompanija Dunav Drava Cement Zagreb i TBG Beton Zagreb, te prokurista u kompaniji TBG BH u BiH.

G-din Muidža je i ovlašteni posrednik za trgovanje vrijednosnim papirima u Hrvatskoj.

Uspješno je završio različite programe menadžmenta u najpriznatijim svjetskim školama; Harvard – Boston, Business School St. Gallen – London, Management Center Europe – Bruxelles i Barcelona; kao i u okviru HeidelbergCement grupacije kao što su Senior Management Development Program u organizaciji INSEAD – Pariz, DUKE Corporate Education – Frankfurt.

Predsjednik je Vijeća stranih investitora u BiH od 2011. godine, predsjednik Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, član Upravnog odbora Udruženja za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa – AHK, te član Upravnog odbora Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.

Više puta je proglašen menadžerom godine u BiH i Hrvatskoj.
Kompanija koju vodi već 15 godina, Tvornica cementa Kakanj d.d. dobitnik je više međunarodnih prestižnih priznanja za poslovanje, društvenu odgovornost, bonitetnu izvrsnost i zaštitu okoliša.


Manuela Naessl - Potpredsjednica

Šefica EBRD ureda za BiH

Manuela je šefica ureda za Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj banci za obnovu i razvoj od avgusta 2019. godine. Ima više od petnaest godina iskustva u razvojnom bankarstvu s naglaskom na infrastrukturni i energetski sektor.

Ranije, Manuela je sa sjedištem u Londonu, obnašala dužnosti pomoćnika direktora za politiku i partnerstva, savjetnika potpredsjednika i glavnog bankara u poslovnoj grupi Energija i Održiva infrastruktura. U tim je ulogama radila na financiranju projekata i zajmovima iz javnog sektora u Egiptu, Ukrajini, Gruziji, Turskoj, Azerbejdžanu i Mongoliji i koordinirala plan za reagiranje izbjeglica u iznosu od 900 miliona eura, s ulaganjima u Jordan, Tursku i Libanon. Također je vodila angažmane na reformi strateške politike s vladama u regiji i uspostavila nova donatorska partnerstva.

Manuela je započela karijeru kao ekonomistica u Odjelu za energetiku i klimatske promjene britanske vlade, a kasnije je radila u odjelu za energetiku Svjetske banke za Južnu Aziju. Njemački je državljanka a magistrirala je međunarodnu ekonomiju i stekla MBA diplomu na London Business School.


Bojana Škrobić-Omerović - Potpredsjednica

Osnivačica Networks INT Sarajevo

rođena je 10. septembra 1980. godine u Tuzli gdje je završila srednju školu. Po vokaciji je diplomirani pravnik, a studij prava završila je u Sarajevu. Trenutno pohađa postdiplomski studij iz oblasti međunarodnog prava.

Karijeru je započela već tokom studija, kada je radila za Vijeće ministara BiH na projektu izrade Razvojne strategije za borbu protiv siromaštva, gdje je stekla ogromno radno iskustvo i naučila dosta o ekonomiji. Nakon toga, zapošljava se u Svjetskoj banci kao savjetnik za pitanja mladih u sklopu obrazovanja i zapošljavanja, te vremenom preuzima socijalne programe i projekat finansiranja nevladinog sektora u BiH. U međuvremenu, okušala se i u privatnom sektoru, vodeći kompaniju za marketing i evente New Age gdje je obavljala funkciju managera.

Dugi niz godina obavljala je funkciju direktorice FIC – Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovina te prošla niz prestižnih fellowship i studijskih programa, poput IVLP programa profesionalne razmjene američke ambasade, studij liderstva na Oxford Keble univerzitetu, itd.

Trenutno je angažovana kao osnivač jednog od najvećih poduzetničkih i biznis centara u Bosni i Hercegovini, Networks INT.Mubera Brković - Blagajnik

Porezni i pravni menadžer u PwC Bosna i Hercegovina

Mubera je menadžer u Pricewaterhouse Coopers Tax and Advisory d.o.o. Vodi PwC poreznu i pravnu praksu u BiH. Ima više od 15 godina radnog iskustva, veliko iskustvo u poreznoj due diligence analizi, poreznom planiranju i poreznom usklađivanju.

Pridružila se PwC-u 2008. godine, nakon rada u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, gdje je bila na poziciji poreznog inspektora za velike klijente. Savjetovala je brojne međunarodne kompanije u vezi poreza i poreznih aspekata preuzimanja kompanija i širenja u regiji, uključujući vođenje timova za porezni due diligence.

Ona je tim lider VSI radne grupe za poreze i fiskalnu politiku.


Amir Salkanović

Član uprave ProCredit Bank

Amir Salkanović rođen je u Zenici 24.6.1980. godine. Diplomirao je Ekonomske nauke na Istočno-mediteranskom univerzitetu na Kipru. Od juna 2016. godine obnaša funkciju člana Uprave ProCredit Bank i pod njegovom nadležnosti nalaze se sljedeći odjeli: finansije i računovodstvo, back office i služba administracije. Iza sebe ima 14 gpdina rada u ProCredit Bank gdje je obnašao različite profesionalne funkcije poput pozicije rukovodioca interne revizije i pozicije stručnog saradnika za operativne rizike. Pored formalne edukacije i profesionalne ekspertize, Amir Salkanović je završio interne edukacije poput ProCredit bankarske akademije i ProCredit menadžerske akademije.Benjamin Vukotić

Direktor Zeraa Agriculture Investment

G-din Benjamin Vukotić obavlja funkciju direktora društava Društvo za ulaganje u poljoprivredu "Zeraa Agriculture Investment" d.o.o. Sarajevo i Zeraa Agriculture Investment Management d.o.o. Sarajevo od marta 2019. godine i funkciju direktora društva "BOSNAPLOD" d.o.o. BRČKO DISTRIKT BiH od januara 2018. godine. G-din Vukotić ima više od 18 godina iskustva radeći na rukovodećim pozicijama, primarno u proizvodnji, preradi i prodaji prehrambenih proizvoda.

Prije angažmana u Zeraa grupaciji, g-din Vukotić je u periodu od 2002. do oktobra 2008. godine radio u kompaniji KLAS d.d. Sarajevo na pozicijama menadžera za istraživanje tržišta, zatim marketing menadžera odjela maloprodaje te menadžera izvoza. Nakon ovog datuma, g-din Vukotić je obavljao funkciju zamjenika izvršnog direktora istog društva do 2013. godine, kada je unaprijeđen na mjesto izvršnog direktora društva.

U toku 2014. i 2015. godine, g-din Vukotić je obavljao funkciju izvršnog direktora i zamjenika generalnog direktora društva Vegafruit d.o.o. Gradačac nakon čega je unaprijeđen na mjesto generalnog direktora istog društva.

Prije pridruženja Zeraa grupaciji, u toku 2016. godine g-din Vukotić je obavljao i poziciju izvršnog direktora društva "DOMOD" d.o.o. Sarajevo.

G-din Vukotić se pridružio grupaciji Zeraa Agriculture Investment u julu 2016. godine najprije obavljajući radno mjesto rukovodioca prodaje društva Bosnaplod, a zatim od oktobra 2016. godine na radnom mjestu rukovodilac prodaje i marketinga u društvu Zeraa Agriculture Investment Management. Obavljao je i poziciju člana nadzornog odbora društva Bosnaplod u periodu od januara do decembra 2017. godine.

Istovremeno obavljajući navedenu poziciju u društvu Zeraa Agriculture Investment Management, g-din Vukotić od januara 2018. godine obavlja i funkciju direktora društva Bosnaplod.
Od marta 2019. godine, g-din Vukotić obavlja funkciju direktora Društva za ulaganje u poljoprivredu "Zeraa Agriculture Investment” d.o.o. Sarajevo i Zeraa Agriculture Investment Management d.o.o. Sarajevo, istovremeno obavljajući i ranije navedenu poziciju direktora društva Bosnaplod.

Također, g-din Vukotić od januara 2017. godine obavlja i funkciju člana Nadzornog odbora društva Hepok d.o.o. Mostar.


Jasmina Lopičić

Izvršni direktor za finansije u M:tel

Jasmina Lopičić ima više od 10 godina radnog iskustva u telekomunikacijskom sektoru u oblasti finansija, računovodstva i pitanjima budžetiranja. Imenovana je za izvršnog direktora za finansije Telekoma Srbije 2007. godine.

U periodu od 2001. do 2008. godine, bila je na raznim pozicijama u Telekomu Srbije – članica Upravnog odbora, članica Nadzornog odbora. Od 2007. godine, direktorica za budžetiranje i sektora za kontrolu i šefica operativnog kontrolnog odjeljenja. Prije prelaska u Telekom Srbije, radila je na poziciji viši ekonomist u JP PTT saobraćaj Srbija.
Diplomirala je ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu. Završila je i postdiplomske studije na ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Jasmina Lopičić je izabrana za četvrti mandat u Upravnom odboru VSI.


Karlheinz Dobnigg

Direktor Raiffeisen BANK BiH

Gospodin Karlheinz Dobnigg, već 21 godinu radi u bankarskom sektoru. Funkciju direktora Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina obavlja od 2014. godine. Organizacione jedinice Banke koje su pod njegovom direktnom nadležnošću su: Riznica i Finansijska tržišta i Investicijsko bankarstvo, Marketing i korporativne komunikacije&upravljanje održivošću, Kadrovski poslovi, Sprovođenje zakonitosti u poslovanju Banke, Sekretarijat Banke.

Također, rukovodi i supsidijarnim licima Raiffeisen grupe u BiH. Ima zvanje Magistra ekonomije iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja. Prije preuzimanja pozicije direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, bogato radno iskustvo stekao je na poziciji člana Uprave Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, te na rukovodećim pozicijama u Novoj Banjalučkoj banci, HVB Central Profit banci, Banci Biochim, te Bank Austria Creditanstalt. Također, obavlja funkciju predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo i člana Nadzornog odbora Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo.

U januaru 2017. godine preuzima funkciju Predsjednika upravnog odbora Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, a član je i Upravnog odbora Vijeća stranih investitora.Lana Sarajlić
 
Advokat u saradnji sa Wolf Theiss

Gđa. Lana Sarajlić je samostalni advokat u saradnji sa Wolf Theiss-om sa preko 12 godina iskustva u struci. Članica je Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Regionalne advokatske komore Sarajevo od 2013. godine. Lana je završila Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, dok je zvanje magistra Europskih Studija stekla pri Centru za Interdisciplinarne Studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji.

Lana savjetuje brojne domaće i međunarodne klijente u svim aspektima korporativnog, ugovornog i radnog prava te je zastupala klijente u nekim od najvećih transakcija u Bosni i Hercegovini u prethodnih nekoliko godina. Lana ima dugogodišnje iskustvo u savjetovanju klijenata u pogledu usklađenosti njihovog poslovanja sa važećim propisima, sa posebnim fokusom na zaštitu ličnih podataka.

Lana je sudjelovala u svojstvu predavača i paneliste na brojnim konferencijama i seminarima iz oblasti radnog prava te zaštite ličnih podataka.

Lana je upisana u registar zastupnika za žigove i vođa je tima za ICT grupu pri Vijeću stranih investitora.Nicholas Penny

Direktor Banjalučke pivare

 
je proveo prvih deset godina svoje karijere u vodećim kompanijama u industriji pića. Njegov prvi posao je bio u kompaniji Moet Hennessy Group u Francuskoj, gdje je radio PR aktivnosti za najpoznatije svjetske brendove, kao što su šampanjac Moet & Chandon Champagne i konjak Hennessy Cognac u Francuskoj. Nakon toga se 1990. godine pridružio kompaniji Guiness Group Plc i radio na nekoliko pozicija u prodaji i marketingu piva brenda Guinness i viskija brenda Johnnie Walker, bio je menadžer marketinga i prodaje za Češku Republiku i na kraju menadžer za međunarodni marketing za brendove Johnnie Walker. Nakon spajanja kompanija Guinness Group i Grand Metropolitan čime je stvorena kompanija Diageo, g. Penny je prešao da radi na razvoju manjih, dinamičnijih projekata.

Prvi među njima je bilo stvaranje vodeće pivarske na tržištu Rumunije. Ova kompanija – Brewery Holdings Romania je, putem akvizicija i organskog rasta, u samo tri godine od 1998. godine, kada je prodavala tek 500.000 hl, povećala prodaju na preko 2,4 miliona hl, i postala je lider na tržištu pivske industrije u Rumuniji, ispred najvećih internacionalnih kompanija. Ostali projekti na kojima je radio od 2000. do 2004. godine uključuju mineralnu vodu, konditorske proizvode od čokolade, pekare, telekome i proizvodnju žestokih pića. Po povratku u London, 2005. godine, proveo je godinu dana radeći kao konsultant na velikim strateškim projektima za kompanije kao što su South African Breweries, Coca Cola International, Jim Beam i William Grants. U julu 2006. godine, g. Penny je počeo da radi kao direktor Banjalučke pivare a.d..


Nikhil Mehta

Generalni direktor ArcelorMittal Zenica

Nikhil Mehta je financijski direktor u ArcelorMittal Zenica. U posljednjih 8 godina obnašao je različite funkcije. Kao izvršni direktor za finansije zadužen je i za IT sisteme u ArcelorMittal Zenica. Nikhil Mehta je ovlašteni kontrolor iz Mumbai Indija.

Posjeduje ukupno radno iskustvo od 18 godina u raznim industrijama uključujući, desetogodišnji rad kao finansijski i komercijalni menadžer, od čega je 3 godine proveo u industriji nabavke i servisiranja laboratorijskih instrumenata, 5 godina radio je u aluminijskoj industriji u Mobasi u Keniji (Kenija Aluminijske valjaonice), te 2 godine u Voltas Ltd (Tata Group of Companies) kao financijski i komercijalni menadžer, prije dolaska u ArcelorMittal.

Nikhil Mehta je odigrao ključnu ulogu u provedbi SAP-a u ArcelorMittal Zenica. Posjeduje veliko znanje i iskustvo u procesu proizvodnje aluminija i čelika. Njegova stručnost uključuje kontrolu i smanjenje troškova, novčane tokove i upravljanje radnim kapitalom, usklađenost sa SOX-om, komunikaciju sa državnim vlastima, bankama i drugim financijskim institucijama za bankarske proizvode kao što su financiranje projekta, faktoring, itd. Trenutno vodi projekat izfradnje elektrane koja će biti nova joint venture kompanija u Zenici.


Ranko Markuš

Direktor GOPA predstavništva u BiH

doktor ekonomskih nauka sa posebnim interesovanjem za tržište rada, razvojne politike i investicije, ima 15 godina radnog iskustva. Radi na poziciji direktora GOPA mbH, predstavništvo u BiH od oktobra 2008.godine, a rukovodilac je Projekta zapošljavanja mladih (YEP) od oktobra 2013.godine.

Prije ovog angažmana radio je u London School of Economics Enterprise, na poziciji savjetnika za ekonomski razvoj, EuroConsultants iz Soluna, na poziciji stručnjaka za strana direktna ulaganja i Razvojnom programu Ujedninjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, kao rukovodilac tima za planiranje opštinskog razvoja.Stevan Dimitrijević

Partner u Dimitrijević & Partners

Oblasti u kojima je Stevan specijalizovan uključuju rješavanja sporova pred sudovima i međunarodnim arbitražama; „M&A" i opšta pitanja privrednog poslovanja, stečaj i pravo konkurencije.

On savjetuje klijente u svim aspektima pravnog strukturiranja njihovog poslovanja u Bosni i Hercegovini i u pogledu prekograničnih formacija. Industrije: energetika i infrastruktura, rudarstvo, telekomunikacije i mediji. Stevan je takođe član vijeća Evropskog foruma pri IBA. Primio je jubilarnu nagradu od Pravnog fakulteta u Banjaluci, Republika Srpska, za svoj doprinos pravnoj profesiji u zemlji. Stevan preko deset godina obnaša funkciju člana Upravnog odbora Vijeća stranih investitora BiH.


Stjepan Kumrić

Generalni direktor Fabrike cementa Lukavac

je najveći dio dvadesetogodišnjeg radnog iskustva proveo u cementnoj industriji, obnašajući različite rukovodeće funkcije u oblasti prodaje i marketinga.

Trenutno je na funkciji generalnog direktora Fabrike cementa Lukavac d.d - članice grupacije Asamer Baustoffe AG iz Austrije – u čijoj strukturi djeluju i dvije fabrike betona u Sarajevu i Banja Luci, te kompanija za prodaju cementa u Hrvatskoj.

Predsjednik je Nadzornog odbora Rudnika krečnjaka Vijenac, kao i član Nadzornog odbora fabrike cementa CEMMAC a.s, Slovačka.

Pored brojnih profesionalnih edukacija i treninga, akademsko obrazovanje nadogradio je apsolviranjem MBA studijskog programa na Limak – Austrian Busniess School Linz, Austrija.


Valentin Ilievski

Viši potpredsjednik Messer grupe za Jugoistočnu Europu

Valentin Ilievski je generalni direktor Messer BH Gas, mašinski inžinjer, rođen 16.10.1968. godine u Kumanovu, Makedonija kao Njemac sa makedonskim korijenima. Oženjen je i ima troje djece.
Dugi niz godina je živio i radio u Njemačkoj, Nizozemskoj i Kini. U produktivnoj i uspješnoj karijeri menadžera stekao je mnogo međunarodnog iskustva u vodećim kompanijama za mašinsku industriju. Specijalizirao se za stratešku reorganizaciju i razvoj preduzeća. Od oktobra 2008. godine je izvršni direktor Messer BH Gas d.o.o. i Messer Tehnoplin d.o.o. u Bosni i Hercegovini.

Valentin je izabran za menadžera godine za 2009., 2011. i 2012. godinu u BiH, i nagrađen za velike poslovne aktivnosti u BiH od strane Nezavisne agencije za odabir i promociju menadžera. Nedavno je izabran i za menadžera decenije u BiH.
 
 

 
 • GOPA Worldwide Consultants
 • Bosna Bank Internations
 • Maric And Co
 • Eco Energy
 • Carmeuse
 • SR Investment
 • British American Tobacco
 • ProCredit Bank
 • CMS-RRH
 • McCann
 • Raiffeisen Bank
 • UniCredit Bank
 • AL Shiddi
 • Telemach
 • WOLF THEISS
 • Marbo
 • Coca-Cola HBC Adria
 • SKF
 • Kakanj cement
 • Network
 • Studen Holding (Bimal)
 • ALBA
 • VIA MEDIA
 • manpowergroup
 • Aljazeera Balkans
 • EFT
 • Violeta
 • SHAD Invest
 • PWC
 • Sparkasse
 • Hypo Aple Adria
 • JTI
 • Eastern Mining
 • Volkswagen
 • FCL
 • YTONG
 • Meggle
 • Hold INA
 • Dimitrijević & Partners
 • MOP
 • Mtel
 • infobip
 • Sarajevo City Center
 • Sisecam
 • Karanovic/partners
 • Arcelor Mittal
 • Philip Morris
 • Phoenix
 • SHP Celex
 • Hotel Bristol
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • DDC
 • Mastercard
 • Messer
 • LRC
 • Bosnaplod
 • Europian Bank
 • Natron - hayat
 • Saga NFG d.o.o.
 • hepok
 • Gazprom