Upravni odbor


Branimir Muidža – Predsjednik

Generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj

Branimir Muidža je generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj d.d., direktor kompanija Dunav Drava Cement Zagreb i TBG Beton Zagreb, te prokurista u kompaniji TBG BH u BiH.

G-din Muidža je i ovlašteni posrednik za trgovanje vrijednosnim papirima u Hrvatskoj.

Uspješno je završio različite programe menadžmenta u najpriznatijim svjetskim školama; Harvard – Boston, Business School St. Gallen – London, Management Center Europe – Bruxelles i Barcelona; kao i u okviru HeidelbergCement grupacije kao što su Senior Management Development Program u organizaciji INSEAD – Pariz, DUKE Corporate Education – Frankfurt.

Predsjednik je Vijeća stranih investitora u BiH od 2011. godine, predsjednik Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, član Upravnog odbora Udruženja za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa – AHK, te član Upravnog odbora Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.

Više puta je proglašen menadžerom godine u BiH i Hrvatskoj.
Kompanija koju vodi već 15 godina, Tvornica cementa Kakanj d.d. dobitnik je više međunarodnih prestižnih priznanja za poslovanje, društvenu odgovornost, bonitetnu izvrsnost i zaštitu okoliša.


Ian Brown

Potpredsjednik

Ian Brown je šef EBRD ureda u BiH od oktobra 2014. godine, ali već duži niz godina živi na Balkanu. Pridružio se EBRD-u 2008. godine kao regionalni koordinator tima za energiju na zapadnom Balkanu, sa sjedištem u Beogradu.

Od 2002. do 2008. godine, radio je za EU Agenciju za rekonstrukciju u Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori kao šef energetskog sektora. Prije 2002. godine, radio je u Rumuniji i Mađarskoj kao EU savjetnik u Ministarstvu industrije u obje zemlje.

Generalni direktor i predsjednik Upravnog odbora Fabrike cementa Lukavac

Izet Imamović je generalni direktor i predsjednik Upravnog odbora Fabrike cementa Lukavac. Pridružio se Fabrici cementa Lukavac 1977. godine nakon završetka Fakulteta hemijskog inžinjerstva na Univerzitetu u Tuzli kao odgovorna osoba za mljevenje cementa, a kasnije i kao direktor cjelokupnog proizvodnog procesa.

1993. godine, Imamović je imenovan za generalnog direktora i na toj poziciji je već 22 godine.

Od 2011. godine, Imamović je predstavljao poslodavce na ekonomsko-socijalnom vijeću u Tuzlanskom kantonu, te je obavljao drugi mandat kao član Uprave privredne komore u Tuzlanskom kantonu.

Imamović je izabran za menadžera godine u Tuzlanskom kantonu 1999. godine, menadžera godine u BiH 2000. godine i menadžera godine JI Europe u 2004. godini.


Bojana Škrobić-Omerović

Potpredsjednik

rođena je 10. septembra 1980. godine u Tuzli gdje je završila srednju školu. Po vokaciji je diplomirani pravnik, a studij prava završila je u Sarajevu. Trenutno pohađa postdiplomski studij iz oblasti međunarodnog prava.

Karijeru je započela već tokom studija, kada je radila za Vijeće ministara BiH na projektu izrade Razvojne strategije za borbu protiv siromaštva, gdje je stekla ogromno radno iskustvo i naučila dosta o ekonomiji. Nakon toga, zapošljava se u Svjetskoj banci kao savjetnik za pitanja mladih u sklopu obrazovanja i zapošljavanja, te vremenom preuzima socijalne programe i projekat finansiranja nevladinog sektora u BiH. U međuvremenu, okušala se i u privatnom sektoru, vodeći kompaniju za marketing i evente New Age gdje je obavljala funkciju managera.

Dugi niz godina obavljala je funkciju direktorice FIC – Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovina te prošla niz prestižnih fellowship i studijskih programa, poput IVLP programa profesionalne razmjene američke ambasade, studij liderstva na Oxford Keble univerzitetu, itd.

Trenutno je angažovana kao osnivač jednog od najvećih poduzetničkih i biznis centara u Bosni i Hercegovini, Networks INT.Edin Hrnjica

Direktor ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Gdin. Edin Hrnjica je rođen 30 decembra 1974. godine u Bugojnu, Bosna i Hercegovina. Poslije diplomiranja 1998. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pridružio se Micro Enterprise Bank Sarajevo, sada ProCredit Bank d.d. Sarajevo.

On posjeduje više od 18 godina iskustva u bankarstvu, a koje je prošireno u oblasti platnog prometa, trezorskog poslovanja, poslovanja sa stanovništvom, a posebno u poslovanja sa malim i srednjim preduzećima. Od 2012. godine gdin. Hrnjica je generalni direktor i predsjedavajući Uprave ProCredit Bank d.d. Sarajevo. Prije ovoga, gdin. Hrnjica je bio izvršni direktor u ProCredit Bank d.d. Sarajevo (prije Micro Enterprise Bank) i direktor odjela za trezorsko poslovanje i platni promet.

Dodatna profesionalna edukacija i trening gdina. Hrnjice se odnosi na: trogodišnji edukacioni program na Akademiji ProCredit banke (ProCredit Holding, Frankurt), međunarodni platni promet (Commerzbank AG Frankfurt, Dresdner Bank Frankfurt, Deutche Bank u Frankfurtu), Finansijski derivati (EBRD, London), dokumentarno poslovanje (Commerzbank AG, Frankfurt), trening za upravljanje (Swartz and Parents, Frankfurt), upravljanje ljudskim resursima (Gentis, Zagreb), odnose s javnošću i javni nastup (Pro Educa, Sarajevo), Trening i treneri (Ivona Simić, Beograd).

Gdin Hrnjica posjeduje višegodišnje iskustvo u upravljanju, usmjeren je na razvoj i podučavanje drugih, a kako bi se dostigao njihov puni potencijal.
Jasmina Lopičić
Izvršni direktor za finansije u M:tel a.d. Banja Luka

Jasmina Lopičić ima više od 10 godina radnog iskustva u telekomunikacijskom sektoru u oblasti finansija, računovodstva i pitanjima budžetiranja. Imenovana je za izvršnog direktora za finansije Telekoma Srbije 2007. godine.

U periodu od 2001. do 2008. godine, bila je na raznim pozicijama u Telekomu Srbije – članica Upravnog odbora, članica Nadzornog odbora. Od 2007. godine, direktorica za budžetiranje i sektora za kontrolu i šefica operativnog kontrolnog odjeljenja. Prije prelaska u Telekom Srbije, radila je na poziciji viši ekonomist u JP PTT saobraćaj Srbija.
Diplomirala je ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu. Završila je i postdiplomske studije na ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Jasmina Lopičić je izabrana za četvrti mandat u Upravnom odboru VSI.


Karlheinz Dobnigg

Direktor Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Gospodin Karlheinz Dobnigg, već 21 godinu radi u bankarskom sektoru. Funkciju direktora Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina obavlja od 2014. godine. Organizacione jedinice Banke koje su pod njegovom direktnom nadležnošću su: Riznica i Finansijska tržišta i Investicijsko bankarstvo, Marketing i korporativne komunikacije&upravljanje održivošću, Kadrovski poslovi, Sprovođenje zakonitosti u poslovanju Banke, Sekretarijat Banke.

Također, rukovodi i supsidijarnim licima Raiffeisen grupe u BiH. Ima zvanje Magistra ekonomije iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja. Prije preuzimanja pozicije direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, bogato radno iskustvo stekao je na poziciji člana Uprave Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, te na rukovodećim pozicijama u Novoj Banjalučkoj banci, HVB Central Profit banci, Banci Biochim, te Bank Austria Creditanstalt. Također, obavlja funkciju predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo i člana Nadzornog odbora Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo.

U januaru 2017. godine preuzima funkciju Predsjednika upravnog odbora Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, a član je i Upravnog odbora Vijeća stranih investitora.


Nikhil Mehta

Izvršni direktor za finansije u ArcerolMittal Zenica

Nikhil Mehta je financijski direktor u ArcelorMittal Zenica. U posljednjih 8 godina obnašao je različite funkcije. Kao izvršni direktor za finansije zadužen je i za IT sisteme u ArcelorMittal Zenica. Nikhil Mehta je ovlašteni kontrolor iz Mumbai Indija.

Posjeduje ukupno radno iskustvo od 18 godina u raznim industrijama uključujući, desetogodišnji rad kao finansijski i komercijalni menadžer, od čega je 3 godine proveo u industriji nabavke i servisiranja laboratorijskih instrumenata, 5 godina radio je u aluminijskoj industriji u Mobasi u Keniji (Kenija Aluminijske valjaonice), te 2 godine u Voltas Ltd (Tata Group of Companies) kao financijski i komercijalni menadžer, prije dolaska u ArcelorMittal.

Nikhil Mehta je odigrao ključnu ulogu u provedbi SAP-a u ArcelorMittal Zenica. Posjeduje veliko znanje i iskustvo u procesu proizvodnje aluminija i čelika. Njegova stručnost uključuje kontrolu i smanjenje troškova, novčane tokove i upravljanje radnim kapitalom, usklađenost sa SOX-om, komunikaciju sa državnim vlastima, bankama i drugim financijskim institucijama za bankarske proizvode kao što su financiranje projekta, faktoring, itd. Trenutno vodi projekat izfradnje elektrane koja će biti nova joint venture kompanija u Zenici.


Mubera Brković - Blagajnik

Porezni i pravni menadžer u PricewaterhouseCoopers

Mubera je menadžer u Pricewaterhouse Coopers Tax and Advisory d.o.o. Vodi PwC poreznu i pravnu praksu u BiH. Ima više od 15 godina radnog iskustva, veliko iskustvo u poreznoj due diligence analizi, poreznom planiranju i poreznom usklađivanju.

Pridružila se PwC-u 2008. godine, nakon rada u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, gdje je bila na poziciji poreznog inspektora za velike klijente. Savjetovala je brojne međunarodne kompanije u vezi poreza i poreznih aspekata preuzimanja kompanija i širenja u regiji, uključujući vođenje timova za porezni due diligence.

Ona je tim lider VSI radne grupe za poreze i fiskalnu politiku.Stevan Dimitrijević

Partner u Dimitrijević & Partners

Oblasti u kojima je Stevan specijalizovan uključuju rješavanja sporova pred sudovima i međunarodnim arbitražama; „M&A" i opšta pitanja privrednog poslovanja, stečaj i pravo konkurencije.

On savjetuje klijente u svim aspektima pravnog strukturiranja njihovog poslovanja u Bosni i Hercegovini i u pogledu prekograničnih formacija. Industrije: energetika i infrastruktura, rudarstvo, telekomunikacije i mediji. Stevan je takođe član vijeća Evropskog foruma pri IBA. Primio je jubilarnu nagradu od Pravnog fakulteta u Banjaluci, Republika Srpska, za svoj doprinos pravnoj profesiji u zemlji. Stevan preko deset godina obnaša funkciju člana Upravnog odbora Vijeća stranih investitora BiH.


Valentin Ilievski

Direktor Messer BH Gas d.o.o. & Messer Tehnoplin d.o.o.

Valentin Ilievski je generalni direktor Messer BH Gas, mašinski inžinjer, rođen 16.10.1968. godine u Kumanovu, Makedonija kao Njemac sa makedonskim korijenima. Oženjen je i ima troje djece.
Dugi niz godina je živio i radio u Njemačkoj, Nizozemskoj i Kini. U produktivnoj i uspješnoj karijeri menadžera stekao je mnogo međunarodnog iskustva u vodećim kompanijama za mašinsku industriju. Specijalizirao se za stratešku reorganizaciju i razvoj preduzeća. Od oktobra 2008. godine je izvršni direktor Messer BH Gas d.o.o. i Messer Tehnoplin d.o.o. u Bosni i Hercegovini.

Valentin je izabran za menadžera godine za 2009., 2011. i 2012. godinu u BiH, i nagrađen za velike poslovne aktivnosti u BiH od strane Nezavisne agencije za odabir i promociju menadžera. Nedavno je izabran i za menadžera decenije u BiH.


Nickolas Penny

je proveo prvih deset godina svoje karijere u vodećim kompanijama u industriji pića. Njegov prvi posao je bio u kompaniji Moet Hennessy Group u Francuskoj, gdje je radio PR aktivnosti za najpoznatije svjetske brendove, kao što su šampanjac Moet & Chandon Champagne i konjak Hennessy Cognac u Francuskoj. Nakon toga se 1990. godine pridružio kompaniji Guiness Group Plc i radio na nekoliko pozicija u prodaji i marketingu piva brenda Guinness i viskija brenda Johnnie Walker, bio je menadžer marketinga i prodaje za Češku Republiku i na kraju menadžer za međunarodni marketing za brendove Johnnie Walker. Nakon spajanja kompanija Guinness Group i Grand Metropolitan čime je stvorena kompanija Diageo, g. Penny je prešao da radi na razvoju manjih, dinamičnijih projekata.

Prvi među njima je bilo stvaranje vodeće pivarske na tržištu Rumunije. Ova kompanija – Brewery Holdings Romania je, putem akvizicija i organskog rasta, u samo tri godine od 1998. godine, kada je prodavala tek 500.000 hl, povećala prodaju na preko 2,4 miliona hl, i postala je lider na tržištu pivske industrije u Rumuniji, ispred najvećih internacionalnih kompanija. Ostali projekti na kojima je radio od 2000. do 2004. godine uključuju mineralnu vodu, konditorske proizvode od čokolade, pekare, telekome i proizvodnju žestokih pića. Po povratku u London, 2005. godine, proveo je godinu dana radeći kao konsultant na velikim strateškim projektima za kompanije kao što su South African Breweries, Coca Cola International, Jim Beam i William Grants. U julu 2006. godine, g. Penny je počeo da radi kao direktor Banjalučke pivare a.d..


Ranko Markuš

doktor ekonomskih nauka sa posebnim interesovanjem za tržište rada, razvojne politike i investicije, ima 15 godina radnog iskustva. Radi na poziciji direktora GOPA mbH, predstavništvo u BiH od oktobra 2008.godine, a rukovodilac je Projekta zapošljavanja mladih (YEP) od oktobra 2013.godine.

Prije ovog angažmana radio je u London School of Economics Enterprise, na poziciji savjetnika za ekonomski razvoj, EuroConsultants iz Soluna, na poziciji stručnjaka za strana direktna ulaganja i Razvojnom programu Ujedninjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, kao rukovodilac tima za planiranje opštinskog razvoja.

Damir Ferović

Direktor Zeraa Agriculture Investment Management d.o.o.

Damir Ferović je iskusan direktor sa višegodišnjim radnim iskustvom u finansijskoj, automobilskoj i prehrambenoj industriji. Vješt je u razvoju strategija, poslovnom planiranju, analitičkom razmišljanju, bankarstvu i finansijskom savjetovanju.

G. Ferović je magistar bankarstva i finansija. Svoju poslovnu karijeru je započeo u uredu Deloitte d.o.o. u Sarajevu kao revizor, i poslije kao konsultant u Deloitte Financial Advisory. Potom je svoju karijeru nastavio u kompaniji ASA Prevent Group (jedna od najvećih privatnih kompanija u Bosni i Hercegovini) gdje je obavljao funkciju izvršnog direktora za finansije, računovodstvo i kontrolu, i člana upravnog odbora ASA Holdinga tokom deset godina. Tokom svog angažmana u ASA Prevent Group je bio član brojnih nadzornih odbora u kompanijama koje se bave finansijama (banke, osiguravajuća društva, kompanije za upravljanje imovinom).

Trenutno je odgovoran za pripremu aktivnosti holding društva i nadzor kompanija u njegovom portfoliju (oko 160 zaposlenih). Njegov glavni fokus je razvoj strategije i implementacija za Zeraa Group.

Lana Sarajlić

Gđa. Lana Sarajlić je samostalni advokat u saradnji sa Wolf Theiss-om sa preko 12 godina iskustva u struci. Članica je Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Regionalne advokatske komore Sarajevo od 2013. godine. Lana je završila Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, dok je zvanje magistra Europskih Studija stekla pri Centru za Interdisciplinarne Studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji.

Lana savjetuje brojne domaće i međunarodne klijente u svim aspektima korporativnog, ugovornog i radnog prava te je zastupala klijente u nekim od najvećih transakcija u Bosni i Hercegovini u prethodnih nekoliko godina. Lana ima dugogodišnje iskustvo u savjetovanju klijenata u pogledu usklađenosti njihovog poslovanja sa važećim propisima, sa posebnim fokusom na zaštitu ličnih podataka.

Lana je sudjelovala u svojstvu predavača i paneliste na brojnim konferencijama i seminarima iz oblasti radnog prava te zaštite ličnih podataka.

Lana je upisana u registar zastupnika za žigove i vođa je tima za ICT grupu pri Vijeću stranih investitora.

Stjepan Kumrić

je najveći dio dvadesetogodišnjeg radnog iskustva proveo u cementnoj industriji, obnašajući različite rukovodeće funkcije u oblasti prodaje i marketinga.

Trenutno je na funkciji generalnog direktora Fabrike cementa Lukavac d.d - članice grupacije Asamer Baustoffe AG iz Austrije – u čijoj strukturi djeluju i dvije fabrike betona u Sarajevu i Banja Luci, te kompanija za prodaju cementa u Hrvatskoj.

Predsjednik je Nadzornog odbora Rudnika krečnjaka Vijenac, kao i član Nadzornog odbora fabrike cementa CEMMAC a.s, Slovačka.

Pored brojnih profesionalnih edukacija i treninga, akademsko obrazovanje nadogradio je apsolviranjem MBA studijskog programa na Limak – Austrian Busniess School Linz, Austrija.

 • Studen Holding (Bimal)
 • Volkswagen
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • DDC
 • VIA MEDIA
 • Saga NFG d.o.o.
 • Maric And Co
 • Meggle
 • Dimitrijević & Partners
 • infobip
 • Sarajevo City Center
 • Bosna Bank Internations
 • PWC
 • Coca-Cola HBC Adria
 • AL Shiddi
 • manpowergroup
 • ProCredit Bank
 • Carmeuse
 • Senso San
 • Violeta
 • Arcelor Mittal
 • Comsar
 • Aljazeera Balkans
 • Hypo Aple Adria
 • Eco Energy
 • Europian Bank
 • McCann
 • Raiffeisen Bank
 • Elnos
 • Hotel Bristol
 • Colliers
 • Mtel
 • Mastercard
 • Hold INA
 • Kakanj cement
 • Sparkasse
 • SR Investment
 • EFT
 • SHAD Invest
 • WOLF THEISS
 • MOP
 • SKF
 • Sisecam
 • GOPA Worldwide Consultants
 • Gazprom
 • Jami
 • Messer
 • British American Tobacco
 • Nsoft
 • Network
 • Sarajevski Kiseljak
 • SEBBA
 • CMS-RRH
 • Kolektiv
 • JTI
 • Marbo
 • Philip Morris
 • YTONG
 • Natron - hayat
 • SHP Celex
 • FCL
 • Phoenix
 • Telemach
 • UniCredit Bank
 • ALBA