Usluge

Članstvo u Vijeću stranih investitora BiH Vam omogućava:

Zagovaranje promjena u poslovnom okruženju putem:

 • održavanja redovnih foruma sa visokim zvaničnicima vlasti;
 • stalnog kontakta sa predstavnicima relevantnih državnih, entitetskih i lokalnih institucija, međunarodnih i domaćih vladinih i nevladinih organizacija;
 • razmjene znanja, dobrih praksi i iskustva sa institucijama vlasti, članovima i partnerima VSI;
 • promoviranja i predlaganja praktičnih rješenja vlastima u BiH;
 • ostale aktivnosti zagovaranja promjena.

Pružanje praktične podrške putem:

 • učestvovanja u kreiranju „Bijele Knjige" – VSI daje ključne preporuke vlastima za oblasti koje utiču na poslovno okruženje u BiH;
 • učestvovanja u VSI radnim grupama čiji je fokus na:
  • EDUKACIJI: kroz organiziranje treninga i seminara
  • ZAGOVARANJU: kroz učestvovanje u izmjenama relevantne legislative u BiH
  • RAZMJENI ISKUSTAVA: kroz organiziranje stručnih rasprava / radionica / konferencija
  • ISTRAŽIVANJU: kroz učestvovanje u kreiranju brojnih izvještaja, studija, analiza..
 • pružanja informacija o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa ili regulatornih dokumenata koji su od važnosti za članove VSI;
 • implementacije raznih inicijativa VSI članova;
 • davanja ključnih informacija i praktičnih savjeta postojećim i potencijalnim investitorima.

Uspostavljanje suradnje sa VSI članovima i partnerima putem:

 • formalnih događaja: foruma, službenih sastanaka, konferencija, matchmaking sastanaka;
 • neformalnih događaja: networking kokteli, korporativna okupljanja;
 • aktivnosti Vijeća za suradnju sa stranim ambasadama u BiH;
 • dobrotvornih događaja.
 • WOLF THEISS
 • ProCredit Bank
 • GOPA Worldwide Consultants
 • Hotel Bristol
 • Aljazeera Balkans
 • Karanovic/partners
 • Bosna Bank Internations
 • Coca-Cola HBC Adria
 • CMS-RRH
 • manpowergroup
 • Hold INA
 • Eastern Mining
 • Arcelor Mittal
 • Network
 • AL Shiddi
 • Dimitrijević & Partners
 • SHAD Invest
 • Mastercard
 • Phoenix
 • EFT
 • VIA MEDIA
 • hepok
 • Bosnaplod
 • Gazprom
 • Raiffeisen Bank
 • MOP
 • Saga NFG d.o.o.
 • SR Investment
 • Sarajevo City Center
 • Marbo
 • JTI
 • Europian Bank
 • Hypo Aple Adria
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • Maric And Co
 • infobip
 • ALBA
 • PWC
 • LRC
 • British American Tobacco
 • Eco Energy
 • Natron - hayat
 • Sparkasse
 • Carmeuse
 • Meggle
 • Telemach
 • Mtel
 • Studen Holding (Bimal)
 • Violeta
 • DDC
 • SHP Celex
 • UniCredit Bank
 • FCL
 • Kakanj cement
 • Messer
 • SKF
 • McCann
 • Volkswagen
 • YTONG
 • Sisecam
 • Philip Morris